در حال نمایش 7 نتیجه

قیمت K فایل دستی دندانپزشکی – کا فایل –
فایل K فایل دستی، در واقع ابزار دستی هستند که از آن ها برای پاک سازی و شکل دادن ریشه کانال در درمان ریشه و یا در هر فرآیندی در دندانپزشکی از اندودانتیکس دیگری استفاده می شود. درواقع اولین هندپیس های اندودانتیک با هدف کاهش زمان و آسان کردن مراحل درمان ریشه در 100 سال گذشته معرفی شد. تا سال 1960درمان ریشه به وسیله کربن استیل انجام می شد. اما امروزه از آلیاژ های فولاد ضد زنگ به طور گسترده برای تولید ساخت درمان ریشه استفاده می شود.

شماره گذاری K فایل دستی دندانپزشکی
ابزار ها باید از شماره 100-10 شماره گذاری شوند. شماره ها بین 10 تا 60 ، 5 واحد 5واحد افزایش پیدا میکنند. شماره ها بین 60 تا 100 10 واحد 10 واحد افزایش پیدا میکنند. در یک تجدید نظر ،آنها شامل 6 تا 140 شد که سایز 6 تا 10 ، 2 واحد 2 واحد افزایش پیدا میکنند.

قطر:

هر شماره باید نشانگر قطر ابزار در یک صدم میلیمتر در نوک (سر) باشد. بعنوان مثال: شماره10 هست 100/10 یا 0.1 میلیمتر در نوک

تیغه:

از نوک که با Dنشان داده شده آغاز میشود و تا 16 میلیمتر بالاتر از محور، ادامه می یابد که این محل را با D نشان داده می دهند.

زاویه نوک

75±15 درجه خواهد بود

رنگ دسته

دسته ابزار ها برای شناسایی آسان تر براساس رنگ، کد بندی شده اند.


K Type Files
K Flex Files
Flex R Files
Hedstrom / H Files
Safety Hedstrom
Hyflex Files
Unifies
S filesتفاوت فایل دستی H و k فایل
در هنگام درمان اندودانتیکس به این صورت است که ابتدا کانال توسط فایل دستی آماده می شود و سپس از فایل روتاری برای پایان کار استفاده می شود. باید به این نکته توجه شود که برای ورود فایل روتاری در کانال کلسیفیه باید حتما از فایل دستی استفاده شود.
فایل دندانپزشکی KوH بسیار مشابه هم هستند اما یک سری تفاوت هایی با یکدیگر دارند. فایل K مفتول پیچ خورده از جنس استیل و یا نیکل تیتانیوم می باشد، این نوع پیچ خوردن باعث مقاومت بالای این مدل فایل در برابر شکسته شدن می شود. اما فایل H مفتول برش خورده استیل و نیکل تیتانیوم می باشد که باعث افزایش برندگی وسرعت آن شده البته این باعث شده است تا غاحتمال شکسته شدن آن در حین کار نیز بیشتر شده است. توجه داشته باشید که، فایلH برای خارج سازی دبری ها، عفونت و یا گوتاپرکا مفید می باشد. از دیگر تفاوت های این دو نوع فایل دستی، سطح مقطع آن ها می باشد به این صورت که فایل H از بالا به پایین برش خورده است و فایل K سطح مقطع مربعی شکل دارد.

ناموجود
ناموجود
۱۳۰.۰۰۰ تومان
ناموجود
۵۵.۰۰۰ تومان
ناموجود
۱۵۰.۰۰۰ تومان
۱۵۰.۰۰۰ تومان
۱۷۵.۰۰۰ تومان