نمایش دادن همه 4 نتیجه

ناموجود
۱۸۵,۰۰۰ تومان
ناموجود
ناموجود

قیمت مواد ضدعفونی کننده کانال ریشه دندان

در عصر حاضر، پوسیدگی دندانی یکی از بزرگترین چالش‏ها در حوزه سلامت دهان و دندان در نظام‏های بهداشتی-درمانی محسوب می شود. این بیماری در ابتدا التهاب کمی را در پالپ و حتی بافت‏های اطراف ریشه ایجاد می‏کند. معمولاً با درد همراه نیست اما با پیشرفت آن، آسیب غیر قابل برگشت پالپ (معمولاً همراه با درد) و متعاقباً نکروز پالپ و بیماری‏های پری آپیکال ایجاد می‏شوند. در دندان‏های با آپکس باز این امر به تکامل ناقص ریشه منجر می‏گردد که در این موارد علیرغم انجام درمان‏های تخصصی، بقا دندان تحت تاثیر سویی قرار می‏گیرد. در ادامه به بررسی مواد ضدعفونی کننده کانال ریشه می‌پردازیم.

اولین هدف در درمان دندان‏های دائمی با اپکس باز حفظ حیات پالپ از طریق انجام درمان‏های پالپ زنده VPT برای وقوع اپکسوژنز است. «پوشش مستقیم پالپ» (DPC) و «پالپوتومی (کامل و یا ناقص» به عنوان دو تکنیک VPT برای درمان دندان‏های با اپکس باز به کار می‏روند تا تکامل طبیعی ریشه دندان انجام شود. این درمان‏ها نسبت به اپکسیفیکاسیون ترجیح دارند. زیرا دندان‏های درمان شده دارای بافت مستحکم‏تری بوده و در نتیجه در مقابل شکستگی‌‏های عمودی ریشه مقاوم‏تر هستند.

خرید مواد ضدعفونی کننده کانال

امروزه برای دندانپزشکان موضوع حفظ حیات پالپ در درمان دندان‏های دایمی با اپکس بسته (بالغ) در زمان وقوع اکسپوز (مکانیکی و یا پوسیدگی) که برای اخذ تصمیم کلینیکال نیازمند وجود شواهد مستدل علمی (Evidence Base) هستند در‏ هاله‏ای از ابهام قرار دارد.

در گـذشته توصیه می‏شد که اکسپوز‏های مکانیکی با ابعاد کوچک (تا حدود یک میلیمتر) مورد درمان پوشش مستقیم پالپ (DPC) قرار گیرند. ولی در صورت وقوع اکسپوز‏های پوسیدگی که مبین وجود التهاب برگشت‏ناپذیر پالپ است. تنها چاره درمانی انجام معالجه ریشه دندان (RCT) می‏باشد. اما هیچ توصیه مستدلی برای انجام پالپوتومی (کامل و یا ناقص) وجود نداشته است.